Mladá česká zooložka Martina Johnson Pokorná zahajovala vědeckou kariéru s nadšením. Doufala, že svým bádáním přispěje k rozvoji poznání. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy zkoumá, co určuje pohlaví mláďat plazů. Ne každý ještěr nebo had se totiž do svého pohlaví narodí podle pohlavních chromozomů, nýbrž i díky vnějším podmínkám panujícím během vývinu plodu. "Zajímá nás evoluce tohoto fenoménu, proč to tak mají a jaké jim to přináší výhody," přibližuje Johnson Pokorná.