Většina lidí, totiž pohlíží pouze na ovoce, které je na stromě, a má tendenci posuzovat krásu a hodnotu stromu jen podle toho, co vidí v jeho koruně. Jinými slovy, stromy, které nesou mnoho ovoce, jsou považovány za cenné, a ty, které tolik neplodí, mají pro ně pouze minimální hodnotu. Dokonce se zdá, že je to napříč odvětvími obecně uznávanou praxí. Nicméně, profesionální pěstitelé ovoce mají úplně jiný přístup. Zajímají je kořeny stromu, o které pečují. V jejich očích je strom se silnými a pevnými kořeny schopen lépe odolat škůdcům a přicházejícím vichrům a též rodí sladké, velmi výživné ovoce. Vyžaduje to ale obrovskou snahu, organické hnojení půdy, každodenní péči, aby strom se silnými kořeny vůbec vyrostl. Strom se základem ve vitálních kořenech potom dobře podporuje tlustý kmen, spoustu listů ve větvích, a velké a sladké ovoce při sklizni. Tento druh stromu je potom tím silným, s pravou hodnotou. U stromů, a u lidí, vše vždy závisí na tom, že mají pevný základ a robustní kořeny, které je drží.