Dnes změny a různé rebrandingy přichází rychleji než kdy jindy. Jsou každodenním marketingovým chlebem. Klíčovým bodem je, že nad vším začínáme mít mnohem větší kontrolu. Už to nejsou lidé, kteří se přizpůsobují značkám, značky se přizpůsobují nám. A kdykoli je zkušenost personalizovaná nebo značka a její marketing správně předvídá potřeby lidí, sedíme na místě řidiče a realizujeme je, my sami. S technologiemi se vše stává víc sofistikovaným, není to sama technologie, je to změna řízení - tou jsme my. Vloženými technologiemi se jen snažíme narušit sami sebe, ale digitální revoluce dneška, kterou jsme součástí, není studená, dystopická budoucnost robotů a ovládání světa. Spíše je to čas lidského posílení. Jde jen o to, aby značky a kampaně navrhovaly řešení, výrobky a technologie, které se přizpůsobují lidem, což nás bude pevně řídit vlastním osudem. Již nečekejme a neptejme se na nejnovější poznatky, jak věci změnit.